november 3, 2015

Informatie

De eerste editie van de Utrechtse Tenniskampioenschappen (UTK) vond in maart 2016 plaats. Met 863 deelnemers waren dit de grootste gemeentelijke kampioenschappen van Nederland!

Het UTK kernteam organiseert in samenwerking met de 19 Utrechtse tennisverenigingen van 16 t/m 22 maart 2020 voor de 5e achtereenvolgende keer de Utrechtse Tenniskampioenschappen. Hieronder lees je alle details, lees ook svp de Bijzondere Toernooibepalingen goed door.

Inschrijven start begin januari 2020

Wie
De UTK wordt georganiseerd voor de jeugd (inclusief een rood- en oranje-event), de senioren (18 jaar en ouder) en de veteranen (35+). Er worden singels, dubbels en mixen georganiseerd. Iedereen die lid is van een Utrechtse tennisvereniging of in de gemeente Utrecht woont en KNLTB-lid is mag deelnemen. Kijk voor de concrete voorwaarden op deze pagina.

Wat
De UTK is een actueel ratingtoernooi in de gemeente Utrecht. Iedereen kan zich inschrijven.

Waar
16 Utrechtse tennisverenigingen hebben hun banen beschikbaar gesteld!  Er wordt gespeeld op smashcourt, Advantage RedCourt, ProVision, kunstgras en ClayTech.

Wanneer
Het toernooi vindt plaats van 16 maart tot en met 22  maart 2020. Inschrijven is mogelijk vanaf begin januari 2020.

Wat kost het
Jeugd betaalt € 6,- per kind per onderdeel.

Alle overige onderdelen € 11,- per persoon per onderdeel.

Wie speelt wanneer

Uiteraard worden de wedstrijden naar leeftijdscategorie ingepland:

Jeugd: Tenniskids Rood & Oranje is een dagevent op zondag 21 maart van 13.00 – 17.00 uur. Het vindt plaats in de blaashal van TC Domstad. Groen en Geel spelen op 14, 15, 18, 20, 21 en 22 maart (de weekenden en woensdag en vrijdagmiddag)

HE, DE, HD, DD en GD in de Open en 35+: in het weekend starten de wedstrijden tussen 09.00 en 21.00 uur. Maandag t/m vrijdag starten we de wedstrijden om 18.00 uur en de laatste ronde wordt ingepland met als starttijd 21.45 uur.

HE, DE, HD, DD en GD in de 55+, 60+, 65+ en 70+: deze onderdelen worden maandag t/m vrijdag overdag gespeeld en daarnaast in het finaleweekend. U dient dagelijks vanaf 09.00 uur beschikbaar te zijn. De laatste speelronde op werkdagen (ma-vr) wordt gepland om 15.00 uur.

Bijzondere Toernooibepalingen Utrechtse Tennis Kampioenschappen 2020

 1. Het toernooi vindt plaats van 16 t/m 22 maart 2020 volgens het Toernooireglement (TR) met goedkeuring van de KNLTB onder nummer 1800153.
 2. De inschrijving staat uitsluitend open KNLTB leden die of lid zijn van een van de 19 Utrechtse tennisverenigingen OF inwoner zijn van de gemeente Utrecht (wonend in postcodegebied: 3450 t/m 3455, 3500 t/m 3509, 3511 t/m 3515, 3521 t/m 3528, 3531 t/m 3534, 3540 t/m 3546, 3551 t/m 3555, 3561 t/m 3566, 3571 t/m 3573, 3581 t/m 3585). Zie utk.nu voor meer informatie.
 3. U kunt inschrijven in de volgende rubrieken:
 • Tenniskids Rood (4 t/m 11 jr) & Oranje (6 t/m 13jr) dagevent op zondag 21 maart van 13.00 – 17.00 uur
 • Junioren (speeldata 14, 15, 18, 20, 21 en 22 maart)
 • Groen 8 t/m 14 jr GE en GD
 • 10 t/m 12 jr JE, ME, JD, MD en GD
 • 10 t/m 14 jr JE, ME, JD, MD en GD
 • 11 t/m 17 jr JE, ME, JD, MD en GD
 • Open en 35+ op actuele rating HE, DE, HD, DD en GD
 • Senior Plus (overdag) 55+, 60+, 65+, 70+ op actuele rating HE, DE, HD, DD en GD
 1. De leeftijd die u hebt op 31 december 2020 is bepalend.
 2. U kunt inschrijven voor maximaal 2 onderdelen.
 3. Inschrijven kan via utk.nu
 4. De uiterste datum van inschrijven is vastgesteld op 28 februari 2020 om 17.00 uur. Of zodra de maximale capaciteit van het aantal partijen bereikt is. Voor elke rubriek geldt een minimumaantal inschrijvingen van 4 deelnemers.
 5. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per persoon per onderdeel en voor de junioren onderdelen € 5,- per kind per onderdeel en dient voor aanvang van de eerste partij te zijn voldaan middels automatische incasso.
 6. Bij terugtrekking na het sluiten van de inschrijving op 28-02-2020 om 17.00 uur (ongeacht de reden) is men verplicht het inschrijfgeld te betalen.
 7. Bij een dubbel dienen beide spelers zelf in te schrijven.
 8. Van de eerste wedstrijd wordt u per e-mail op de hoogte gesteld. Daarna is iedere speler verplicht zich bij de wedstrijdleiding te melden voor het tijdstip van de volgende partij. U dient altijd uw email te lezen en uw voicemail tijdig af te luisteren.
 9. Verhinderingen (OPEN, 35+): Je mag maximaal 2 speeldagen als verhindering opgeven. Doe je mee aan de HD, DD of GD dan dien je deze verhinderingen onderling te hebben afgestemd.
 10. Verhinderingen (Senior Plus): Het toernooi start voor Senior Plus op maandag 11 maart 2019. Omdat we de Senior Plus onderdelen in poules spelen mag je maximaal 1 speeldag verhinderingen opgeven. Doe je mee aan de HD, DD of GD dan dien je deze verhinderingen onderling te hebben afgestemd.
 11. Verhinderingen (Groen en Geel): Je mag maximaal 1 speeldag verhinderingen opgeven. Doe je mee aan de JD, MD of GD dan dien je deze verhinderingen onderling te hebben afgestemd.
 12. Verhinderingen (Rood en Oranje): Je dient het hele event beschikbaar te zijn
 13. Verhinderingen (alle onderdelen): Voor het finaleweekend van 21 en 22 maart 2019 accepteren we geen verhinderingen. De toernooileiding heeft het recht om bij teveel verhinderingen deelnemers uit te sluiten.
 14. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets met tiebreak op 6-6 in alle sets met uitzondering van Tenniskids rood, oranje en groen. Zij spelen volgens de Tenniskids regels in hun kleur.
 15. Bij slechte weersomstandigheden kan de toernooileiding besluiten over te gaan tot het spelen van Beslissend Punt Systeem en/of beslissende wedstrijd tiebreak. Een en ander in overleg met de bondsgedelegeerde.
 16. Er wordt gespeeld bij 15 verschillende verenigingen op diverse ondergronden.
 17. De toernooileiding behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren.
 18. Beschikbaarheid:
 • Jeugd: u dient op woensdagmiddag vanaf 14.00 uur beschikbaar te zijn en in het weekend vanaf 09.00 uur.
 • Open, 35+: u dient op werkdagen vanaf 18.00 uur en in het weekend vanaf 09.00 uur beschikbaar te zijn.
 • 55+, 60+, 65+ en 70+: op werkdagen en in het finaleweekend dient u vanaf 09.00 uur beschikbaar te zijn.
 1. De laatste partij wordt ‘s avonds niet later gepland dan 21.45 uur (categorie OPEN, 35+) Deelnemers zijn niet verplicht om na 22.00 uur een afgebroken of nieuwe partij aan te vangen.
 2. De deelnemers verplichten zich om zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de partij speelklaar te melden bij de toernooileiding. Indien een deelnemer 15 minuten na afroep van de wedstrijd zich niet meldt bij de toernooileiding, kan de toernooileiding ertoe overgaan de wedstrijd als verloren te verklaren. Na afloop van de wedstrijd dient de stand te worden door gegeven aan de toernooileiding.
 3. Bij inschrijving voor meerdere rubrieken kunt u verplicht worden meerdere partijen op één dag te spelen.
 4. Bij drie of minder inschrijvingen kan besloten worden om deze categorie te laten vervallen of samen te voegen met een andere categorie.
 5. Er zal minimaal één prijs per onderdeel beschikbaar zijn
 6. Administratieve overtredingen: inschrijven voor twee toernooien, (ontijdig) terugtrekken, niet betalen van inschrijfgeld, niet verschijnen voor of niet afspelen van een wedstrijd worden in overleg met de bondsgedelegeerde en de toernooileider bij de KNLTB gerapporteerd. Het strafpuntensysteem (SPS) is van toepassing.
 7. Tenniskleding is verplicht volgens de normen van de KNLTB.
 8. In gevallen, waarin deze bepalingen en het TR niet voorzien, beslist de toernooileider.i.o.m. de bondsgedelegeerde.

Toernooileider: Remco Mentink

Bondsgedelegeerde: Riet Sagius
 

Sponsors

 
 
Twitter